[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia (Cha sứ tù binh)

Giới thiệu truyện:

Độ dài: phần đệm + 9 chương Nhân vật chính: Từ Hiển Đông × Lang Tư Lạc Hắc bang, giam cầm, trùm mafia chiếm dục công, lão đại hết thời cường thụ, cao H, ngược nhẹ, HE.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: