[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia

Giới thiệu truyện:

Độ dài: phần đệm + 9 chương. Nhân vật chính: Từ Hiển Đông × Lang Tư Lạc. Hắc bang, giam cầm, trùm mafia chiếm dục công, lão đại hết thời cường thụ, cao H, ngược nhẹ, HE. [Lưu ý: không chuyển ver dưới mọi hình thức]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: