Danh môn chính phái không đổi tố

Giới thiệu truyện:

Danh môn chính phái không đổi tố Tên gốc :[ 倚天 ] 名门正派不易做 | Tác giả:生煎包大战小笼包 Thể loại : đam mỹ , võ hiệp , ỷ thiên , giang hồ ân oán , trọng sinh ,xuyên qua , thúc điệt , 1x1 Văn án Đạo diễn: Danh môn chính phái đại đệ tử, Vũ Đương thời gian tới chưởng môn nhân, tiền đồ vô lượng thiếu niên anh hùng, một khi trượt chân thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục, ngươi nguyện ý nặng tới một lần sao? Thanh Thư: Ta nguyện ý! Đạo diễn: Đây là ngươi Đích tân kịch bản. Ngươi yếu hiếu thuận trưởng bối, hữu ái đồng môn! Thanh Thư: Ta khả dĩ! Đạo diễn: Ngươi yếu lòng mang thiên hạ, cứu thế tể dân! Thanh Thư: Ta, ta nỗ lực! Đạo diễn: Ngươi yếu tâm như chỉ thủy, không gần nữ sắc! Thanh Thư: ... Đạo diễn: Ngươi nếu không tranh không thắng, cam tâm đệm lưng! Thanh Thư: ... ... Đạo diễn: Tối hậu ngươi còn muốn đàm một hồi phi chủ lưu Đích luyến ái! Thanh Thư: ... ... ... (ném xuống tân kịch bản) đạo diễn, hoán Nguyên kịch bản ba! Kỳ thực ta còn có thể tử địa thảm hại hơn một chút! Đạo diễn: Mang xuống! 《 danh môn chính phái không đổi tố 》 trận đầu, Action! P/s : Ờ..truyện này có chút vấn đề nhỏ , vì vậy cần nhắc nhở những ai điểm kích :| truyện thật sự rất mạn nhiệt . Vâng , :| đến hơn chương 125 anh công mới phát hiện tình cảm của mình . :| . Qua 125 chương , vâng , :| không có gì gọi là JQ xảy ra giữa hai vị này [ Rít gào ] Đạo diễn , ngài đây là đang đùa ta ba !!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: