Đạo mộ chi tế phẩm (Chuyển Ver:BTS [HopeMin]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Do Đại Đích Yên Thể loại: Đạo mộ, kinh hãi huyền nghi, tình hữu độc chung, thần tiên ma quái, oan gia, 1×1, HE. Chuyển ngữ: QT đại ca Tình trạng bản gốc: Hoàn 5 quyển (157 chương) + 5 phiên ngoại Tình trạng chuyển Ver: Đã Hoàn Edit: A Bích Beta: ilysm Ver:Jhope(Hạo Thạc)+Jimin(Chí Mẫn)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: