Darkly and Evil

Giới thiệu truyện:

Tại sao tất cả đều lừa dối tôi, tại sao mọi thứ luôn như thế. "Gia đình" đó có phải là thật, hay chỉ là trách nhiệm của họ? "Bạn bè" đó cũng chỉ là cái để gọi sao? Please, DON'T LEAVE ME ALONE!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: