Đây là lúc con Au nghịch ngu triệu hồi.

Giới thiệu truyện:

Tất cả đều là sự thật ok. Triệu hồi Creepypasta rất nguy hiểm. Cảnh báo: ....đừng thử.... nếu muốn thì cứ thử di.

Danh sách chương: