Đệ nhất pháp sư - Hòa Tảo - Chưa hoàn

Đăng bởi: lil_ruby

Cập nhật: 10-08-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nghiệp đoàn hỗn chiến hậu, mỗ nam hăng hái đạp thi thể cầu hôn. Dạ Sắc: Gả ngươi? Dựa vào cái gì! Mỗ nam: Truy sát cừu địch, đẩy ngã BOSS, tùy thời gọi đến. Dạ Sắc: Ta có thể một mình đấu. Mỗ nam: Cực phẩm trang bị, hi hữu thủy thuốc, tùy ngươi chọn lựa. Dạ Sắc: Tự ta cũng có. Mỗ nam: Không đều nói ta là đại thần sao? Trong trò chơi gả cá đại thần hảo thừa lương. Dạ Sắc pháp trượng nắm chắc: Đánh trước thắng ta lại nói! Mỗ nam rơi lệ: Đại thần, cưới ta đi... Thể loại: Nữ cường, phúc hắc, thoải mái, hư nghĩ võng du.

Danh sách chương: