Đế quốc đệ nhất sủng hôn 帝国第一宠婚

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lương Lạc Sanh Edit: Tử miêu Beta: chưa có (có sẽ sửa sau) Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com/search/label/Tương%20lai%20%2F%20Vị%20lai?updated-max=2018-03-22T18:24:00%2B07:00&max-results=20&start=3&by-date=false&m=1 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cơ giáp, sủng văn, 1x1, HE Bản gốc: 253 chương + 0 phiên ngoại Nhân vật chính: Xích Linh x Sa Nặc Nhân Phối hợp diễn: các nhân vật khác :))) Truyện lần đầu tiên làm, chưa có sự cho phép của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: