Đế Vương Chi Đế (Vị vua bị lãng quên remake)

Giới thiệu truyện:

Hơn 9 vạn kỷ nguyên kể từ sau cái chết của Kiêu Hoành Nhân Đế 7 vạn kỷ nguyên kể từ khi các Đại Đế rời bỏ thế giới này Ngày hôm nay người tỉnh lại sau giấc ngủ dài Khi một kỷ nguyên mới được mở ra, kỷ nguyên của Chư Vương Đồng Khởi. Bức màn về huyền thoại không tưởng đó 1 lần nữa được vén lên.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: