Đêm ấy sao chổi đến

Giới thiệu truyện:

Đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong mọi người ủng hộ. "Vậy theo cô, thích một người sẽ như thế nào?" "Thích một người thì sẽ..."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: