Demon (12 chòm sao)

Giới thiệu truyện:

Mười hai con quỷ đội lốt dưới 12 sát thủ.....mười hai khả năng....mười hai tính cách....cùng học chung một mái trường.....Quỷ..cũng biết yêu sao? Au: Lis

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: