ᴅɢ's ᴍᴇᴍᴏʀʏ.

Giới thiệu truyện:

hardship myg!bot. moodboard. trong vòng 2 tuần kể từ khi mình đăng request mà không ib lấy link fs thì tấm request đó sẽ không thuộc về cậu nữa, cảm ơn. TAKE OUT WITH FULL CREDIT.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: