Dị giới chi nông gia ký sự (Edit Hoàn)

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Dị giới chi nông gia kí sự Tác giả:Lãng Lãng Minh Nhật Nguồn:thaophong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Xuyên việt, nam nam thế giới, chủng điền, chủ công, sinh tử, 1×1, HE. Edit: Zổ. Beta: Yêu Tử Dương Nhân vật chính: Phương Trí Viễn Đối tượng: Lưu Trang Nghề nghiệp: từ một tên lưu manh nhưng lại là một ông chủ quán net, lại có cơ may được xuyên không về cổ đại nhưng làm ruộng. Cơ duyên: Do tai nạn xuyên việt đến thế giới cổ đại mà nơi đó chỉ có ca nhi cùng hán tử Người nhà: Một a cha vô lương, một a sao ruột vừa bị tức chết, một a sao kế như hổ rình mồi cùng với một cữu cữu kiêm bố nuôi tốt. Phương Trí Viễn: Tuy rằng đổi địa phương, lại gặp đúng người, sống cuộc sống vợ đẹp con ngoan. Lưu Trang: gặp hắn, không nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành bảo bối trong mắt hắn. Chú thích về cách xưng hô: - a ma: "mẹ" - Lâm/Lý/... a ma: "bà", "dì", "cô" các kiểu họ Lâm/ Lý/... - Lâm XX gia: phu lang ("vợ") của Lâm XX. - cữu cữu: cậu (em trai "mẹ"), tui để nguyên là cữu cữu vì sau này xuất hiện phu lang của cữu cữu, gọi là cữu sao. - ca ma/ đệ ma: "chị dâu"/"em dâu", phu lang của anh/em trai.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: