[Dị giới - Huyền huyễn] Thượng tiên giáng trần

Giới thiệu truyện:

Thiên Khả Linh thượng tiên tôn quý vang danh thiên giới. Vì sa vào linh đạo mà xuyên qua, trở thành một phế vật yếu đuối bất tài. Pháp lực biến mất, đành tu luyện lại từ đầu. Huyễn linh đại lục rộng lớn, cường giả vi tôn. Phế vật như nàng cư nhiên bị khinh thường, bản thân là tiểu thư một gia tộc nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhìn thế gian vì danh mà loạn, vì lợi mà tiêu vong, nàng bất giác cười. Nhân sinh như mộng, hà tất phải điên cuồng như thế? Đến cùng, mấy ai nhận ra, thứ chân quý nhất sớm đã ở bên cạnh rồi...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: