[Dị Giới]Tinh Ngự (New)--Post By VTiến

Đăng bởi: trantien508

Cập nhật: 19-12-2011

Tag:#vtiến


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thứ ta theo đuổi bất quá chỉ là hôm nay, mà điều này, chỉ như ánh sao ngọc tinh không, không một ai có khả năng làm chủ mệnh ta! ------ Lăng Phong. Lời dịch giả: Một thế giới về võ. Một thế giới Cự Linh. Một thiên tài ngự trên vô số cường giả.

Danh sách chương: