(Diabolik lovers) Thiếu em ư! Là chuyện không thể !

Giới thiệu truyện:

khi yui đã là vợ của 6 anh chàng nhà Sakamaki và cô cũng là vampire. nhưng họ vẫn phải đi học và lớp học của họ có một sự đặc biệt không hè nhẹ lớp học quân sư bảo vệ vampire.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: