[Diabolik Lovers] Tiếng gọi từ trái tim - Anh có nghe thấy không?

Giới thiệu truyện:

Anh có nghe thấy tiếng gọi ấy không? Tiếng gọi từ trái tim - nơi vực sâu không đáy đang gọi tên anh đấy! _______ [Diabolik Lovers] Tiếng gọi từ trái tim - Anh có nghe thấy không?

Danh sách chương: