[Diabolik lovers] Tình bạn nhỏ - Tình yêu lớn~~

Giới thiệu truyện:

mị rất thích anime này nên quyết định làm 1 bộ truyện về nó, lần đầu viết nên mọi người gạch đá nhẹ tay. Mị viết truyện này chủ yếu để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: