Điểm yếu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn | Ngoại Truyện

Giới thiệu truyện:

Lời kể của Vương tử thứ ba dòng Vạn Kiếp: Hưng Nhượng Vương - Trần Quốc Tảng. Ngoại truyện của truyện dài Vạn Kiếp Phi Hoa (Viết về mối tình thời trẻ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành Công Chúa). Wattpad © diecnguyenvichi

Danh sách chương: