diên hy công lược bản bhtt hoàn (xuyên qua để được hoàng hậu sủng ái)

Giới thiệu truyện:

Đặc công đại mỹ nhân xuyên qua được hoàng hậu sủng cứ tưởng hoàng hậu thụ cơ ai ngờ???????? Hàn Nguyệt : vì bình an của ngươi ta dù bị người đời dèm pha hay chết vạn lần ta đều nguyện ý Hoàng Hậu : ngươi vì ta liền không cần mạng vậy ta sống khác nào chết Tác giả :lưu yên

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: