Điều Gì Xảy Ra Khi Hai Ta Gặp Nhau? - @2uyhee

Giới thiệu truyện:

- Điều gì xảy ra khi hai ta gặp nhau? - Cậu chết hoặc tôi chết. P/s: mình chỉ viết cho đỡ buồn thôi :"D Hì nên hãy ủng hộ mình nhé ^^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: