[ Dipper x Mabel ] Bản ngã .

Giới thiệu truyện:

" Dipper ? " " Gì thế Mabel ? " " Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em yêu anh ? " ............

Danh sách chương: