[ĐM] Dù Chỉ Là Lời Giả Dối...

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hà Dã Linh. Thể loại: Đam mỹ, ngược, 1x1, thanh thuỷ văn, SE, cường x nhược. Couple: Nghiễm Thiên Phong - Bạch Cảnh Thần. Số chương: 5 Chương - Đã hoàn.

Danh sách chương: