[ĐM] Thi Đại Học Toàn Cầu

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, vô hạn lưu, ngọt ngào Kỳ thi thống nhất toàn cầu có mức độ nguy hiểm cao, còn gọi là thi đại học(1) toàn cầu. Làm bài bằng cả tính mạng, thi qua thì sống. Quy chế thi thay đổi từng tháng, đôi khi sẽ chọn ngẫu nhiên. Sơ lược: Chuyện về hai anh đại "ghẹo" nhau. 1v1, HE, nội dung hư cấu. https://socconvera.wordpress.com/thi-dai-hoc-toan-cau/ - Creative Commons (CC) 2019 by Red de Ed (nhadamvera) Attribution - NonCommercial - NoDerivs

Danh sách chương: