(ĐM)(Vkook 18+) Tổng tài ác ma trêu ghẹo tiểu thỏ ngốc

Giới thiệu truyện:

Chuyện chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Dịit Couple gốc: Vương Thần >< Tử Lạc Thể loại: Nam><Nữ, hường,........ Chuyển ver: Vyy Couple mới: Kim Tae Hyung>< Jeon Jung Kook Thể loại: Nam><Nam, hường......

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: