( ĐN Attack on Titan ) Sâu trong đôi mắt người - Xích Sắc.

Giới thiệu truyện:

Không có cách nào quên đi bóng hình người... Vậy nên ta lựa chọn khắc ghi... - Nói một cách đơn giản : Đây chính là tình sử của binh trưởng thấp lùn Levi Ackerman. - Nhân vật chính: Mia Gurahamu x Levi Ackerman. Editor : Vì rất thích truyện này nên mình đã edit lại. Tên gốc convert : Con ngươi ở chỗ sâu trong.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: