[ĐN Diabolik Lovers] Thi Tộc

Đăng bởi: hoang_thai_nhi

Cập nhật: 09-11-2017

Tag:#dongnhan#macàrồng


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tình yêu giữa xác sống (Thi Tộc) và ma cà rồng (Vampire) ??? Đúng thế, một bộ đồng nhân mới của Lôi Vũ Đế Cơ - Thải Thải.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: