[Drop](ĐN Hunter x Hunter) Kẻ bị nguyền

Giới thiệu truyện:

Cái giá của sự khinh thường Tội lỗi của sự khiêu ngạo Chết, nhưng vẫn sống Được sống là hình phạt dành cho ta. Truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ. Mình chỉ viết để thỏa mản bản thân nên mọi người có gì không hài lòng thì đừng nặng lời nhé, mình dễ bị tổn thương lém <3.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: