『Đn Naruto』 Beater Là Ta!!!

Giới thiệu truyện:

Etou... thật ra thì... cái Đn Naruto kia... Ta lười viết quá!!! Trong khi đó ta lai có ý tưởng khác cho cái Đn này~ Z nên.... mời theo dõi Ahihi~

Danh sách chương: