( đn naruto ) xuyên qua thế giới khác

Giới thiệu truyện:

lần đầu viết truyện naruto nên không rành lắm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: