[ĐN Tinh Mộng Thần Tượng] Sống Lại..

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện: Sống Lại... Tác Giả: Team KL Thể Loại: Đồng nhân, đam mỹ, xuyên không, thần tượng, ca nhạc, Nội dung: phải hay chăng nếu thế giới Tinh Mộng Thần Tượng có một cái nhân xuyên tới, có hay không lần lượt công lược từng trái tim nam thần? Có hay không khiến cho kia Tinh Mộng Thần Tượng thế giới loạn xà ngầu... chẳng ai biết cả...

Danh sách chương: