[ĐOẢN] TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY |SE |

Giới thiệu truyện:

Đây là những câu chuyện đoản nhưng mang những nội dung khá buồn, cũng có thể là có HE. Nếu muốn xem các câu chuyện có gì đặc sắc thì phiền gì mà không ấn đọc để trải nghiệm.

Danh sách chương: