[Đoản văn đam mỹ ngược luyến] Vô tâm 2 - DorN001 [HOÀN]

Giới thiệu truyện:

Vô Tâm 2 chính là phần 2 của Vô Tâm. Vô Tâm rất ngược thụ mà không có ngược công, nhiều bạn muốn ngược công nên tớ mần Vô Tâm 2 theo ý các bạn. Ngược công sml! Vô Tâm 2 sẽ được viết chi tiết hơn. Miêu tả nội tâm nhiều hơn là các tình tiết. Và. Mấy bạn có muốn xôi thịt không =))) Nếu ⭐️ được 600 thì tớ mần H. Ủng hộ nhé!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: