Đoạt cẩm - Nguyệt Vũ Lưu Phong (trọng sinh - CĐ)

Đăng bởi: nguyetly_acc1

Cập nhật: 19-05-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nàng cho rằng lui một bước có thể trời cao biển rộng, lại không nghĩ rằng thối lui đến bên bờ vực thẳm. Lần này, nàng từ trong vách núi bò ra ngoài, từng bước một đạp trên đã từng dấu chân đi trở về, thề đoạt lại cẩm tú cuộc sống. Còn muốn nàng lui? Lắc đầu nói xin lỗi, thuộc về của nàng, nàng một bước cũng không nhường. Phu quân? Đương nhiên cũng là của nàng! Ai ngờ ngoài ý muốn trọng sinh, lại thì ra là trọng sinh không ngừng nàng một cái, đến tột cùng ai sẽ hại ai, thật sự là một khoản sổ sách lung tung.

Danh sách chương: