đôi ba vần thơ

Giới thiệu truyện:

━ người ta mượn rượu để tỏ tình ━ còn tôi mượn thơ để tỏ lòng ©《-sohi_》

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: