Đôi cánh phượng hoàng

Giới thiệu truyện:

Từ cổ chí kim, trời đất được Rồng Thiên và Phượng Ngũ Sắc khai thiên lập địa, điều này ai ai cũng biết. Tương truyền, Nhân tộc bé nhỏ, yếu ớt, không có được sức mạnh lớn như Long tộc, Phượng tộc, Hồ tộc, Trăn tộc, Vũ tộc nên thường phát triển yếu hơn. Long tộc và Phượng tộc thấy vậy liền ra đề nghị tất cả các tộc kết liên minh, tất cả đều đồng ý. Tuy nhiên, một nhân vật đã tạo nên một sát trận hội tụ loại sức mạnh: phong, vũ, lôi, điện. Tưởng chừng như không một ai có thể ngăn cản nó nhưng Bích Mạn Hà - nữ vương của Phượng tộc, vốn là một con Phượng Ngũ Sắc, mang trong mình tất cả sức mạnh trên đã mất một tháng để tìm hiểu trận. Rồi bà viết lại vào một quyển cẩm nang mang tên:" Cẩm Nang Tương Tư Dẫn" và để vào trong Tàng Thư Các của Phượng tộc rồi một mình đi phá trận. Sau đó một canh giờ, bỗng dưng trận pháp đó biến mất cùng Bích Mạn Hà . Đến giờ không ai rõ tung tích. Phượng Ngũ Sắc sẽ 2000 năm xuất hiện một lần còn về Rồng Thiên thì rất thất thường, không ai đoán trước được. Khi một con Phượng Ngũ Sắc xuất hiện được 90 năm thì Lý Thường - được coi là hiện tượng ngoại lệ của Nhân tộc, ông ta thấu hiểu đạo lí, đoán trước được tương lai. Ông ta đã nói với Long tộc và Phượng tộc rằng:" 10 năm sau, vào đêm trang tròn, Phượng Ngũ Sắc và Rồng Thiên sẽ ra đời. Khi Phượng Ngũ Sắc nên 23 tuổi sẽ đấu tranh vì sinh linh của thiên hạ." Quả nhiên , vào đêm trăng tròn, hai sinh linh ra đời: Thái Tử Long tộc Bạch Nguyên Phong và Thánh Nữ Phượng tộc Bích Tuyết Lạc.

Danh sách chương: