DOLL | •vkook•

Giới thiệu truyện:

-đôi mắt cuốn hút đến lạ- -một thứ hoàn hảo-với thế giới của tôi- . -you must belong to me- -just me- . . -written by jack-

Danh sách chương: