Đơn phương một người

Giới thiệu truyện:

Thích một người mà bạn thân mình thích có sai không? Cậu ấy thích bạn thân tôi. Và bạn thân tôi cũng thích cậu ấy!

Danh sách chương: