Don't tell me this is the true history of the three kingdoms ( từ tập 7 ch 23)

Đăng bởi: portgasdaccelerator

Cập nhật: 26-02-2018

Tag:#lightnovel#pda


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tôi đột nhiên có một chiếc quạt lông, và đến một thời đại của Tam Quốc mà tôi hoàn toàn không biết về. Gì? Bình đẳng giới? Con gái có thể gia nhập quân đội? Cô,cô và cô tại sao tất các cô đều là nữ nhân !? Một câu chuyện thú vị mở ra trong một thời gian xa lạ quen thuộc nhưng ngược lại, cũng có. Nhưng có lẽ đây là Tam Quốc, Tam Quốc thật sự! Nguồn:ln.hako.re. Translator: 3KTAN

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: