( ĐỒNG NHÂN AOT)Cuộc sống tại do thám binh đoàn

Giới thiệu truyện:

Truyện không có gì đặc biệt chỉ là chuyện tình giữa đoàn trưởng và binh trưởng đại nhân. Nhân vật chính:Erwin, Levi|Nhân vật phụ:Eren, Mikasa, Armin và dân chúng trong AOT P/S:Đây là lần đầu viết truyện mong mn cho ý kiến ^.^

Danh sách chương: