(đồng nhân Tiểu đầu bếp Cung Đình ) Ta chính là Thiên hạ đệ nhất đầu bếp!

Giới thiệu truyện:

dù biết là một khi đã mở hố thì rất khó để lắp do cái bệnh lười của mị. Nhưng đã quyết định rồi thì không thể lui được nữa. Cứ ném đá tự nhiên, mị nhận hết. Nếu không thích thì chẳng sao

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: