[Tuyệt Thế Đường Môn ] Đối Nghịch Linh Cầm

Giới thiệu truyện:

Văn Án: Đấu La Đại Lục chỉ tồn tại hồn sư, hồn thú, hồn linh những loại này sinh vật? Hoàng Linh Yên đều không phải! Nàng không phải nhân loại cũng chẳng phải hồn thú chứ đừng nói đến hồn linh. Nàng là sinh mệnh được tạo nên bởi sức mạnh của Sinh Mệnh Chi Nguyên và Hủy Diệt Chi Chủng. Là do thần lực huyễn hóa mà lại mang ý thức tựa thường nhân. Là hồn sư phòng ngự hệ thì năng lực công kích sẽ yếu nhược? Là khống chế hệ hồn sư thì không thể phụ trợ? A! Sai rồi! Sai rồi! Tò mò? Nào cùng ta tìm hiểu về một câu chuyện hoàn toàn mới! _________________________________________ Couple : Hoàng Linh Yên X Vương Kim Nghê ( Đế Hoàng Thụy Thú - Tam Nhãn Kim Nghê) Lưu ý: truyện thuộc hệ liệt.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: