[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ Thần

Giới thiệu truyện:

... Đêm đông sương tuyết gió lay lay Thương ở mỗi năm tuyết đông đầy Cành cây nghiêng nghiêng tuyết trắng phủ Mãi mãi tuyết sương vẫn đông đầy... Truyện thuộc thể loại: Đồng nhân Đấu La Đại Lục - Huyễn Huyền - Nữ Cường - Xuyên Không.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: