[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Con Quỷ

Giới thiệu truyện:

Hắn là một cái tầm thường nhân. Có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Một ngày nọ, hắn "lỡ miệng", gián tiếp khiến một kẻ phát điên đi giết vài người rồi tự tử. Sau vài ngày bị giam, hắn được bảo lãnh. Người đó có một mái tóc trắng kì lạ. Đôi mắt đỏ khiến hắn yêu thích. Người đó gọi ──── Karlheinz.

Danh sách chương: