[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Vỡ Vụn...

Giới thiệu truyện:

"Cô không phải người!" Phải, cô không phải người... "Cô là súc sinh!" Phải, cô là súc sinh... "Cô chỉ là vật thay thế!" Phải, cô chỉ là vật thay thế... "Cô không bằng Komori Yui!" Phải, cô không bằng Komori Yui... "Cô chỉ núp sau lưng người khác!" Phải, cô chỉ núp sau lưng người khác... "Cô không được sống!" Sống? Đã từ lâu, Izu Komori đã không tồn tại trên thế giới này... Bởi vì cô...chỉ là cái bóng... "Mày...tại sao mày lại cướp đi tất cả?" "Tôi...không làm gì sai hết!" "Mày phải chết!" "Phải...tôi phải chết!" . . . . "Em không thể đi, vì chúng tôi cần em...Izu Komori!" "Tôi...ư?" ________________ |Kí tên: Domi Cutie.

Danh sách chương: