Đồng Nhân - Hắc Quản Gia

Giới thiệu truyện:

Cô từ khi nào, từ khi nào, khi cô rơi xuống hố sâu, người đó đem ánh sáng tới bên cô, khi cô gây ra lầm lỗi người đó mở lòng vị tha với cô, khi cô đau khổ người đó chia sẻ niềm vui cùng cô. Nhưng người đó chỉ nói 1 câu không rõ nghĩa trước khi mất, cô mất hết toàn bộ, như tạt 1 gáo lạnh vào người cô. Không được tin tưởng Không được hi vọng Không được vị tha Và cuối cùng không được mở lòng Đó là châm ngôn sống của cô, cũng là luật lệ của cô. Vậy mà ... có người lại thay đổi nó ... luật lệ .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: