[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt] Sát Thần bất luyến ái

Giới thiệu truyện:

Nàng, vị Sát thần quyền lực chí cao vô thượng, siêu cấp bá đạo tại thiên giới hiện đại, vì quá ức chế thay cho Hoa Thiên Cốt, vô tình lại rơi vào lỗ hổng thời không mà xuyên vào bộ tiểu thuyết, trở thành muội muội của Hoa Thiên Cốt!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: