(Đồng nhân HXH) Ta xuyên qua thế giới Hunter x Hunter rồi a~~

Giới thiệu truyện:

Không có cốt truyện đâu viết ngẫu nhiên thoyyy~~ đừng hỏi j nghen :333!! Cmt nhiều vào, không bắt buộc sao vàng đâu Vì truyện này là nghĩ gì viết luôn nên cốt truyện ở mọi chap không sát với nhau cho lắm nên thông cảm nhen~~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: