[Đồng nhân Mạc Thượng - ver hiện đại] Cả thế giới chua xót

Giới thiệu truyện:

Lấy ý tưởng từ bài hát cùng.tên của Chu Hừng Đông. Đây tiếp tục là một đoản văn ngẫu hứng '-')/ Ừ thì... có thể coi đây là phần tiếp theo của "Một mình đi Paris" '-')... Ha ha... cảm giác như mình đang viết một câu chuyện dài riêng lẻ vậy '-')~

Danh sách chương: