( Đồng nhân Naruto ) TỚI THỜI CỦA CHÚNG TA RỒI...!

Giới thiệu truyện:

Tui là đứa ngu về Naruto mà con bạn thân ngoài đời lại yêu cầu tui viết về Naruto. Lúc đó tui kiểu -.- BỐ MÀY LÀM J SAI MÀ MÀY KÊU BỐ VIẾT VỀ NARUTO? Và tui ngước mặt lên trời hận đời vô đốiiiiiii. À thôi, các chế các anh nhớ bỏ qua nếu tui có chế tình tiết truyện èn Anime Naruto nha~~. Vs lại đang cuồng cặp Tiểu Luật-Tấu Tấu trong truyện Thiên Hành Tiết Sự nên tui sẽ để cặp moeeeeeeee hết phần người ta này làm nhân vật chính. Tình tiết ra sao thì các chế các anh theo dõi ủng hộ giùm em~~.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: