[ Đồng nhân One Piece ] Kẻ Có Tội

Giới thiệu truyện:

Chết đi rồi sống lại. Thú vị thật đấy nhưng không có nghĩa cô phải tuân theo quy luật của thế giới này. Vô tội? Ngớ ngẩn. Con người sinh ra đã là một cái tội. Chẳng có ai là vô tội hết! Tôi là KẺ CÓ TỘI! Nhân vật là của Oda-san, cốt truyện cũng của Oda-san nhưng sẽ có vài chi tiết hư cấu không liên quan đến cốt truyện có ảnh hưởng đến cốt truyện một chút.

Danh sách chương: